BESTEK

Met het bestek wordt bedoeld: de tekeningen en beschrijvende tekst die nodig is voor aannemers om een contract te kunnen maken.
Voor particuliere bouw is dit lang niet altijd noodzakelijk. Met name als er na het ontwerp een aannemer bij betrokken wordt die invloed heeft en zich conformeerd met het plan kan het best zonder. Maar als u voordeel wilt behalen uit het laten offreren door aannemers (aanbesteden) dan kan dat beter aan de hand van een bestek. Alleen dan valt er goed te vergelijken tussen aannemers.

De kosten voor het maken van het bestek moeten wel in verhouding staan tot het project.

Ik vind het schrijven van bestek een specialisme dat ik beter kan uitbesteden.
Uiteraard worden de keuzes bepaald door de architect. Van het uitbesteden hoeft u niks te merken, ik verzorg dit geheel voor u, na opdracht.