WETGEVING

Er zijn verschillende wetten waar u mee te maken krijgt als u gaat bouwen.
Zo zijn er het burgelijk wetboek, de woningwet, de wet op de ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, gemeentelijke bepalingen en het bouwbesluit. Gelukkig krijgt u vooral te maken met het bouwbesluit en de gemeentelijke bepalingen.

Verreweg het belangrijkste is dat u uw buren informeert over uw voornemen.
Van alle andere wetgeving is het burenrecht de meest concrete en voor u van belang. Het gaat daarbij om rechtszekerheid van uw buren als gevolg van uw veranderingen op uw kavel. Zo moet u oppassen met ramen in de buurt van de erfgrens en bepaalde afstanden in acht nemen tot de erfgrens.