WELSTAND

Voor vergunningsplichtige bouwwerken en bouwerken in beschermde situaties geldt bij de meeste gemeentes een welstandstoets.
Gemeentes leggen zelf vast of er sprake is van welstandsadviezen. De gemeente stelt daartoe een welstandsnota op waarin per gebied aangegeven wordt wat voor regime er voor geldt.

In de praktijk betekend het dat een bouwplan voorgelegd wordt aan de welstands- of schoonheidscommissie.
Het advies wordt gevraagd door de gemeente als onderdeel van de bouwvergunning en is veelal bindend. Een bouwvergunning kan vanwege strijdigheden met welstand worden geweigerd. Daarom is het raadzaam om vooraf advies te vragen via de gemeente bij de rayonarchitect.

De commissie bestaat uit architecten, stedebouwkundigen en mogelijk aangevuld met historici en een onafhankelijke voorzitter.
Architecten zijn natuurlijk opgeleid om onderling met elkaar de belangen van de ruimtelijk ordening af te wegen. Een bouwplan van een architect zal dan ook rekening houden met dit onderdeel.

Heeft u een probleem met welstand en komt u er niet uit?
Op basis van een gesprek valt snel aan te geven waar de schoen wringt en wat er aan te doen valt. De taal van de commissie is soms moeilijk te interpreteren en de commissie geeft in principe geen oplossingen alleen denkrichtingen. Een architect kan u dan uit de brand helpen.