VOORLOPIG ONTWERP

De werkzaamheden van een architect verloopt in fases. De eerste fase is het voorlopige ontwerp.
Hierbij zal ik eerst bekijken wat u precies vraagt en wat er zich bij voorsteld. Kunt dit al heel duidelijk weten, maar u kunt mij ook een vrijere opdracht geven. In deze fase is relatief veel overleg om samen tot hét idee te komen. Ik zal u schetsen en ideeën tonen om met u te kunnen discussiëren. Ik wil dat u er een 100% goed gevoelg bij heeft.

Vooroverleg met de gemeente.
Met de eerste schetsen onder de arm valt er goed te praten met de gemeente. Ik ga graag met u mee om ook gelijk het welstandsoordeel in te schatten en zonodig direct te kunnen overleggen. Dat houdt de vaart er in.