NEN NORMEN

Het bouwbesluit verwijst op verschillende plekken naar NEN normen.
In deze normen worden heel precies bepalingen aangegeven voor allerlei technische zaken. Deze zijn op een wetenschappelijke manier genormaliseerd.
Zo wordt bijvoorbeeld precies aangegeven hoeveel daglicht door het glas van een kozijn valt en vervolgens mag worden toegeschreven aan het vereiste daglicht.
Hoewel het niet verplicht is de normen te volgen is het alternatief dat er een gelijkwaardige oplossing geboden moet worden.