MONUMENTALE BESCHERMING

U woning kan beschermd worden door een status als monument. Dat kan een rijks- of gemeentelijk monument zijn. Maar ook kan uw woning staan in een beschermd dorpsgezicht.
Dit betekend dat er een beschrijving is van datgene wat behouden moet blijven. Het realiseren van veranderingen is dan aan extra beperkingen onderhevig.