ONDERGRONDSE LEIDINGEN

Wanneer er gebouwd gaat worden op plaatsen waar eerst geen bebouwing stond is het belangrijk om na te gaan of er geen leidingen in de weg zitten.
Als het een woningkavel betreft zal het overigens wel meevallen. U krijgt dan met name te maken met de hemelwaterafvoeren, drainage, riolering en met de aanvoer van gas water en licht.
Als u grond erbij heeft gekocht, of een kavel in een dorpskern of stad bezit, is het verstandig om wat meer navraag te doen. Bij twijfel kan er een zogenaamde KLIC-melding gedaan worden. Daarmee worden alle ondergrondse nutsleidingen geinventariseerd.