KADASTRALE GEGEVENS

Het kadaster beheerder het register waarin alle eigendomsgegevens van gronden en opstallen worden vastgelegd.
U kunt alleen bouwactiviteiten uit(laten)voeren op uw eigendommen. Een vergunning mag wel op andermans eigendom worden aangevraagd.
Bij uw eigendomsakte zit altijd een kaartje met de kadastrale grenzen. Hierop kunt u zien waar de erfgrenzen lopen. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden of de afstanden tot de erfgrenzen, die het bestemmingsplan bepaald, wel door u nageleefd worden.