GRONDGESTELDHEID

Een gebouw heeft een fundering nodig.
Die fundering kan op een aantal verschillende manier gemaakt worden. Er is een prijsverschil tussen het ene en het andere systeem. Toch valt er niet zomaar voor het goedkoopste te kiezen. Het hangt van de grondgesteldheid af of er bijvoorbeeld geheid moet worden of kan worden volstaan met een verdiepte aanleg.

Hierover beslist de constructeur. Hij kan de fundering berekenen en vaststellen.
Mogelijk is er een bodemonderzoek nodig waarbij de draagkracht van de diepere grondlagen bepaald wordt.