ENERGIEPRESTATIE

Van nieuwbouw en uitbreidingen worden zogenaamde energieprestaties verwacht.
De overheid gebruikt deze prestaties om de gebouwen energiezuiniger maken en een langere toekomst te geven.
Deze prestaties worden uitgedrukt in een getalswaarde genaamd EPC. De berekening van de prestatie is een door de overheid gestandardiseerde manier, vastgelegd in een NEN norm en wordt EPG genoemd. Via wiskundige formules worden isolatiewaarden, oppervlakten, installaties en allerlei andere factoren met elkaar in relatie gebracht. Dit resulteerd in de getalswaarde.

Het berekenen van dit getal en indien nodig bijsturen van de keuzes is specialistenwerk.
Architecten maken deze berekeningen zelf of laten dit doen. Zij kunnen door de juiste samenstelling van materialen keuzes maken die u het beste zullen passen.

Voor de bestaande woningen is het mogelijk om een label te laten berekenen.
Hiermee wordt het mogelijk voor kopende partijen om een indruk te krijgen van de prestatie van deze woning ten opzichte van anderen.
Voor huiseigenaren die subsidies willen hebben is het mogelijk een NUL-berekening te doen. Het stijgen van de prestatie is subsidieerbaar.
Voor meer informatie kijk op www.meermetminder.nl. of op IP-DUBO Groningen.

De wettelijk EPC is momenteel 0,6.