DIRECTIEVOERING

Tijdens de bouw kan de architect optreden als directievoerder namens de opdrachtgever.
Dit betekend dat er controle is op het uitgevoerde werk op een gestructureerde manier. Er is regelmatig overleg en problemen over meer en minderwerk worden opgespaard en in één keer besproken. Rekeningen worden ter beoordeling aan de directie gezonden en na goedkeuring aan u ter betaling overhandigd.