DEFINITIEF ONTWERP

De werkzaamheden van een architect verloopt in fases. De tweede fase is het definitief ontwerp.
Waar bij het voorlopig ontwerp het idee gevormd is, gaat het in deze fase vooral om het verder vormgeven en uitwerken. Het idee wordt op maat gezet en allerlei zaken worden gecheckt. Het bouwbesluit en de constructeur komen om de hoek kijken en kunnen het ontwerp nog doen veranderen.

Aan het eind van deze fase weet u hoe het wordt en kunnen er allerlei afspraken gemaakt worden.
Na of als onderdeel van deze fase kan er een berekening gemaakt worden over de te verwachten kosten. Er kan besloten worden tot volledig uitwerken door de architect of direct met een aannemer om de tafel te gaan.