HET BOUWBESLUIT

Als u gaat bouwen zal dat bouwwerk moeten voldoen aan het bouwbesluit. Ook als u hiervoor geen vergunning hoeft aan te vragen!
Het bouwbesluit is een uitgebreid regelstelsel waarin in verschillende onderdelen valt na te lezen welke (prestatie)eisen er gesteld worden aan bouwerken. Er zijn verschillende hoofdverdelingen om onderscheid te maken. Zoals wonen, zorg, onderwijs enz. Daarnaast zijn er omvangsbepalingen zoals m2 en mogelijk aantal aanwezige mensen in het gebouw.
De wet-teksten zijn echter in een andere verdeling gemaakt zoals op veiligheid en bruikbaarheid. Hierdoor staan bij bijvoorbeeld het onderdeel veiligheid de bepalingen van wonen en zorg enz. gecombineerd weergegeven. Sommige wet-teksten gelden voor alle onderdelen anderen alleen weer voor één.

Dit betekend dat het bouwbesluit zich niet als boek laat lezen. Opzoeken wat mag en moet vergt de nodige oefening.
Maar laat u niet tegenhouden en kijk gerust bij bouwbesluit online hoe één en ander er uitziet. De tekst is vrij te lezen via VROM.

Wilt u bijvoorbeeld weten hoet het zit met minimum afmeting van een toilet? Of waaraan een trap moet voldoen?
Als u dat zoekt zult u tegenkomen dat er nog veel meer zaken instaan die u wellicht niet verwacht.

Bij de bouwaanvraag wordt er verwacht dat uw voornemen aan het bouwbesluit voldoet.
De gemeente controleert de aanvraag op deze onderdelen. Het is daarbij belangrijk dat het ook te controleren valt. Dus tekenwerk moet uitsluitsel geven over juist deze aspecten. Het laten voldoen van een gebouw aan dit besluit is dan ook bouwkundig architectenwerk.