BOUWAANVRAAG - WABO

Of u wel of niet een bouwaanvraag moet doen valt van te voren te bepalen.
Sinds oktober 2010 krijgt u te maken met de WABO. Hieronder zijn meerdere vergunning samengebracht. U heeft nu een 'omgevingsvergunning' nodig. Als onderdeel daarvan krijgt u te maken met verschillende zogenaamde 'activiteiten'. Zo worden bijvoorbeeld het slopen van een woning en het nieuwbouwen en het aanleggen van een nieuwe inrit samengebracht onder één vergunning: de omgevingsvergunning.

Of u een vergunning nodig heeft kunt u bepalen via het omgevingsloket op internet. Komt u daar niet uit dan kunt contact opnemen met de gemeente. Maar u kunt uw vraag ook vrijblijvend stellen aan bardo heeling ARCHITECT.


Veel is vergunningsvrij geworden!
Grote kans dat een verbouwing of uitbreiding geen vergunning meer behoeft. Dat betekend niet dat u niet meer aan de wet hoeft te voldoen. Maar het betekend wel dat er vertrouwen is dat een architect en aannemer samen prima in staat zijn om volgens de regels te bouwen.
Let op: bij interne vebrouwingen waarbij de bestaande draagconstructie aangepast wordt is wél een (beperkte) vergunning nodig.

Wat betekend dat voor u?
U kunt veel sneller aan de slag en u kunt kosten besparen omdat er minder tekeningen nodig zijn en mogelijk ook doordat u direct in zee gaat met een aannemer en geen ingewikkelde offertes gaat opvragen.

Als u een vergunning moet aanvragen.
Wanneer u wel een vergunning nodig is, moeten er allerlei tekeningen en berekeningen gemaakt worden. Op basis van deze gegevens kan de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen. Wat u allemaal moet inleveren hangt weer sterk af van het project.

Na het ontwerp zal een architect de omgevingsvergunning-aanvraag voor u verzorgen.
Alle bovennoemde zaken kan een architect voor u verzorgen of regelen. Dit onderdeel van het werk is voorbereid in het ontwerptraject. Maar waar het ontwerp nog technische zaken openlaat zal een bouwaanvraag hier uitspraken over moeten doen die ook gerealiseerd worden. Daarom staat hiervoor net zoveel geld gereserveerd als voor het ontwerp.