BESTEMMINGSPLAN

Het bestemminsplan is het middel van de gemeente om uw rechten te beschermen én om veranderingen voor te bereiden.
Uw heeft bezit wat grenst aan eigendommen van anderen en van de overheid.
Als u wat wilt veranderen moet u rekening houden met de rechten van de ander en de bedoelingen van de overheid voor een gebied. Dit laatste wordt vastgelegd in een bestemmingsplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is een openbaar gebeuren en wijzigingen worden na inspraak en conflictcontrole doorgevoerd. Rechthebbenden kunnen bezwaren maken en dit via procedures beinvloeden.

Als u wilt (ver)bouwen zal er door de gemeente bekeken worden of uw voornemen past binnen het bestemmingsplan. Er wordt dan gelet op zaken als m2, hoogte, functie enz.
Vooraf bekijken wat er bepaald wordt is dus zeer verstandig om geen werk en dromen teniet te doen. Mocht uw voornemen niet passen dan kan er een wijziging van het bestemmingsplan gevraagd worden. Gezien het bovenstaande zijn hier lange termijnen mee gemoeid. Er moet een voorstel gedaan worden, burgemeester en wethouders moet mee willen werken, er moeten de nodige procedures en inspraakrondes gevolgd worden, en uiteindelijk zal de raad besluiten.

Het bestemminsplan bestaat uit kaarten, wetartikelen en toelichting. Het vergt de nodige kennis om de juiste informatie hier uit te halen.
Uw gemeente kan dit voor u doen aan de hand van wat u wilt. Een architect zal breder kijken naar de mogelijkheden. Hij kan uw wensen combineren met alle factoren die van toepassing zijn.