BEELDKWALITEITSPLAN

Als uitbreiding op het bestemminsplan kan bij nieuwe wijken een beeldkwaliteitsplan gelden.
Hierin worden nadere eisen gesteld aan het uiterlijk van nieuwe bebouwing.
Dit is bedoeld om samenhang te brengen in het uiterlijk van een buurt of wijk. Gevolg kan zijn dat u niet vrij bent om een willekeurig gebouw op te richten. Dat is met name lastig als u een zogenaamde cataloguswoning op het oog heeft.

Van de gebouwen die een architect voor u ontwerpt mag u verwachten dat deze binnen de kaders ontworpen zullen worden.