Ontwerp schuur met carport, Peize.

Particuliere opdrachtgever.

In het buitengebied van Peize zijn op een kavel twee woningen gebouwd. Beide onder een andere architectuur vlak bij elkaar. De opdracht was om hier een aansluiting bij te vinden. Die heb ik gevonden in een geheel andere stijl die niet de boventoon zal gaan voeren maar wel een duidelijke eigenheid met zich mee zal brengen.

0 0

 
Dakopbouw en interne verbouwing, Mercuriusstraat, Groningen.

Opdrachtgever: fam Heeling - Aannemer: Spieker - Harrie Hoitink

Deze jaren zeventig woning was al wel ons eigendom maar nog niet naar ons zin. Om bewoning mogelijk te maken naar onze wensen hebben deze bijzondere dakopbouw weten te realiseren. De opbouw is over de volledige breedte van de woning waardoor er op de 2e verdieping twee volwaardige kamers gemaakt konden worden.

Voor de afwerking is gekozen voor grote houten delen van Nobelwood afgewisseld met aluminium strips. In de detailering blijkt dat de gevel boven de goot een loze doos is en de echte gevel bij het kozijn zit. (zie details)

Ook de begane grond is verbouwd. Van een lange doorzonkamer met een losse keuken, naar een kamer en-suite met een woonkeuken.

0 0

 
Studie woonhuis, Sellingen.
Voor een particulier is dit woonhuis als schetsplan gemaakt. Het is geïnspireerd op het suncresthouse van heliotropearchitects.

0
 
Informatiebord, Stedum.
In opdracht van de vereniging Dorpsbelangen Stedum is een informatiebord vervaardigd. Op dit bord staat de plattegrond van Stedum, informatie over plekken en voorzieningen en een topografische omgevingskaart.

Voor de kaart is gebruik gemaakt van een maatvaste onderlegger die volledig is opgewerkt. Hierdoor wordt zichtbaar gemaakt hoe de ruimtelijke werking is van Stedum, hoe de bomen hier aan bijdragen en wat de hierarchie is in het stratenverloop. Zo wordt de morfologie van het dorp zichtbaar.

0 0
 
Uitbreiding garage, Molenweg, Loppersum.

Particuliere opdrachtgever. Aannemer: Benus, Uithuizen

0 0

 
Ontwerp en aanvraag bewoning dakverdieping, Koeriersterweg, Groningen.

Opdrachtgever: Henk Jan Pomp. Aannemer: Kliq klus

Op de zolderverdieping van deze portiekwoningen is een woning gerealiseerd. Hiertoe is aan de voor en achterzijde een flinke dakkapel geplaatst. In de architectuur is gekozen voor materialen en maatvoering die respect heeft voor het bestaande.

0 0

 
Nieuwbouw Moarstee, D. Triezenbergstraat, Stedum.

Opdrachtgever: stichting Moarstee. Aannemer: Bouwbedrijf S.B. Hofman, Stedum

0

Aan het haventerrein in Stedum lagen twee tennisbanen en een natuurijsbaan. Beide verenigingen deelden een gebouwtje dat aan het einde van zijn tweede leven gekomen was. Er was al jaren een zoektocht naar verbetering van deze voorziening.

De gemeente wilde graag af van het eigendom en onderhoud van de banen maar was ook bereid een bedrag mee te geven. Tegelijkertijd stonden twee andere vereningingen ook voor een beslissing over hun accomodatie. Uiteindelijk zou de Moarstee starten met vijf gebruikers. De ijsvereniging, de tennisvereniging, de schuttersvereniging, de scoutinggroep de struners en vereniging dorpsbelangen Stedum.

Met deze slagkracht van besturen is een traject ingezet om tot realisatie te komen van dit gebouw. Er zijn verschillende fondsen aangeschreven waaronder ook de Reinderstichting te Stedum.

 

Zoals dat in een dorp kan gaan hebben veel mensen hun expertise en tijd ingezet voor de realisatie. Mijn taak was het verzorgen van het ontwerp, het informeren van het dorp en het verzorgen van de bouwaanvraag.

0 Bouwaanvraag Moarstee

 
Aanbouw Hervomd Centrum, Bedumerweg, Stedum.

Opdrachtgever: Hervomd Centrum Stedum. Aannemer: Bouwbedrijf S.B. Hofman, Stedum

Het Hervomd Centrum in Stedum is door allerlei verenigingen in gebruik. Voor de kleinere vergaderingen en eigen bestuursvergaderingen was er behoefte aan een extra ruimte. Achter het gebouw is een aanbouw gerealiseerd die het gebouw meer flexibiliteit geeft.

0 0

 
Schetsontwerp verblijfsaccomodatie en samenkomstgebouw, Slangenborg Sellingen.

Opdrachtgever: natuurcamping de Slangenborg. Niet gerealiseerd.

In het haalbaarheidsonderzoek voor de bedrijfsvoering van de Slangenborg te Sellingen is dit 'appartementengebouw' bedacht op basis van een pve van de opdrachtgever.

0 0

Daarnaast was is een rekenplattegrond gemaakt voor een samenkomstgebouw.

0

 
Uitbreiding garage, Jan de Rijklaan Uithuizen.

Aannemer: Werkman, Stedum

In opdracht van bouwbedrijf Werkman de eigenaar inzichtelijk gemaakt wat hij kan verwachten. Vergunningsvrij gebouwd.

0

 
Nieuwbouw recreatiewoning, Tilweg Gees.

Particulier opdrachtgever. Aannemer: Kuper en Kroeze, Emmen

Ter vervanging van een bestaande recreatiewoning is dit ontwerp gerealiseerd. Het vertrekpunt was het bestaande huisje. De opzet en de herinneringen waren dierbaar. Met respect hiervoor heb ik een vergrote variant gemaakt. Belangrijk verschil met het oude huisje is de relatie met de kavel en omgeving. Door de plaats van het wonen en eten om te draaien is een interessante licht- en ruimte-relatie gerealiseerd.

0 0

 
Uitbreiding keuken, Hoofdstraat Stedum.

Particulier opdrachtgever. Aannemer: Werkman, Stedum

De keuken van deze opdrachtgever mistte ruimte en aansluiting bij de tuin. Door een aanbouw te realiseren met veel daglicht en open deuren is aan beide wensen voldaan.

0

 
Schetsontwerp tuinhuis, Wildervank.

Particulier opdrachtgever. Niet gerealiseerd.

Op een talud in de tuin wilde de opdrachtgever een tuinhuis realiseren. Hierin zou een kantoor kunnen komen en het zou tevens als gastenhuis gebruikt gaan worden.

0

 
Dakopbouw de Hunze, Groningen.
Voor een particuliere opdrachtgever heb ik een dakopbouw ontworpen (2012) voor een woning in de Hunze, Groningen. Een tweede opbouw is al gerealiseerd en voor de derde was een aanpassing nodig. De wetgeving is aangepast voor wat betreft de isolatie-eisen. Dit betekende een uitdading om binnen dezelfde maatvoering dit gerealiseerd te krijgen.

0
 
Verbouwplan, Adorp.

Dit verbouwplan voor een oud pand in Adorp laat goed zien wat onze bestaande woningvoorraad aan mogelijkheden heeft voor nieuwe bewoning.
In de bestaande situatie was er sprake van een woonhuis met meerdere schuurruimten. De nieuwe indeling maakt bewoning van het hele pand mogelijk inclusief meerdere slaapkamers op de verdieping.

00

 
Verbouwplan, Groningen Zuid.
Voor gezin met jonge kinderen is dit huis verbouwd. De opdrachtgever heeft zelf de regie gevoerd en een aantal verschillende uitvoerders en adviseurs aan het werk gehad. Hoewel mijn aandeel bescheiden was, zijn mijn tekeningen leidraad geweest voor de verbouwing.

0
 
Indelingsvoorstellen verdieping, Coevorden.
Deze opdrachtgever had een woning gekocht die flinke aadacht verdiende. Bij de verdiepingsindeling werd mijn hulp ingeroepen waarna ik een drietal voorstellen tekende die allen rekening houden met de bestaande kapconstructie. Uitvoering in eigen beheer.

00
 
Verbouwingsidee boerderij, Diever.
Al voor dat deze opdrachtgever de sleutel kreeg was hij zeer gedreven om een ingrijpende verbouwing te gaan doen en zich daar goed op voor te bereiden.
Het betreft een woning met een schuur voor koeien onder één dak en met een tussendeel.
Ik heb met een eenvoudige tekening en een luisterend oor weer kunne geven wat mogelijk was en passend bij het huis en de woonwens.

00
 
Verbouw appartement, Berlijn.
Voor een particulier heb ik een voorstel getekend voor de verbouw van een verhuurbaar appartement in Berlijn. Helaas zat een locatiebezoek niet in het budget. Alles is van foto's en enkele maten uitgezocht.

0
 
Ontwerp dorpstuin de Heemen, Stedum.
Op het weiland achter de activiteitenvoorziening van de Heemen is een dorpstuin/moestuin in aangelegd. Een groep mensen uit het dorp heeft zich ingezet om dit in een korte tijd gerealiseerd te krijgen.
Om alle ideeën die er waren bij elkaar te brengen heb ik een ontwerptekeningen gemaakt die als leidraad is gebruikt voor de aanleg van de tuin.

00
 
Zorglocatie de Heemen, Stedum.
Boerderij de Heemen heeft een zorglocatie en activiteitenvoorziening voor het dorp opgezet. Zowel voor begeleid werken als voor kinderactiviteiten. Ook verhuur is mogelijk.
Daartoe werd het huisje naast de boerderij verbouwd en geschikt gemaakt voor kleine bijeenkomsten en begeleiding van werk. Van het bestaande huisje is het karakter behouden gebleven. Intern is het nodige verbouwd en daartoe komen er in de zijgevels enkele nieuwe openingen bij. Op de plek van de garage is een uitgebreiding gemaakt tot extra activiteitenruimte.

00
 
Zonne-energie.
Samen met Jeroen Niezen van Asopos Consult ben ik bezig met een studie naar de mogelijkheid om de toepassing van PV-elementen te combineren met electrische mobiliteit. Vanuit een duurzame overtuiging onderzoeken we haalbaarheid voor een onderneming. Hiertoe ontwikkelen we een ondernemersplan met een technische inhoudelijke onderbouwing. Er zijn contacten gelegd met overheden, instanties en andere bedrijven. We hebben Het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool en het NEND aan de Hogeschool Leeuwarden bereidt gevonden onderzoek te doen dat zowel theoretische als empirische grondslag zal gaan geven aan het project.

0
 
Duurzame jongerenhuisvesting op het platteland.

Hoe combineer je nu krimp, jongerenhuisvesting, leefbaarheid en duurzaamheid tot een concept met meerwaarde?
Daartoe ontwikkel ik een concept om jongeren een plek te geven in dorpen. Te vaak is er geen huurwoning of is die van tijdelijke aard. Door de belangen van jongeren, gemeente, verhuurder en lokale bedrijven bij elkaar te brengen is het mogelijk voor deze doelgroep woningen te realiseren.


 
Ontwerp ontmoetingsplek Stedum.

Aan de haven in Stedum wordt een bestaande zitplek opgewaardeerd tot ontmoetingsplek. Boven de tafel en banken komt een afdak. Dit is vormgegeven als een soort groot blad die groeit uit de paraplu-vormige bomenrij die daar nu aanwezig is.
Het initiatief is ontstaan uit de Burendag van 2010. Dankzij de inspanningen van buurman-buurman en buurman is het object inmiddels gerealiseerd.


00

 
Verbouwingsstudie voor een woning te Huizinge.

Voor een particulier is onderzocht hoe een deel van het huis doelmatiger kan worden. Er zijn drie varianten gemaakt die laten zien wat mogelijk is met de wensen voor een badkamer, logeerkamer, relatie met de tuin en een grotere keuken. De mogelijke indelingen zijn beperkt door een zeer geringe vrije hoogte vanwege een kap met een goot op 80cm hoogte.

0000

 
Verzorgen bouwaanvraag woning Hoogezand.

In opdracht van het Noordelijk Klusteam zijn de uitgangspunten van hun opdrachtgever vertaald in een uitgewerkte bouwvergunning.

000

 
Ontwerp en ideeën voor een particulier in Stedum.

In het schuurdeel van de woning van deze familie was reeds een bijkeuken en atelier gemaakt. Om de schuurruimtegoed te gaan benutten is het atelier aangepast en daar een woonruimte en slaapentresol aantoegevoegd. Om dit mogelijk te maken is het dak geïsoleerd, de constructie hersteld en met pannen bedekt. Er zijn tuindeuren en goedgeplaatste dakramen toegevoeg voor een geweldige lichtinval. Belangrijk element in de ruimte is de trap. We hebben samen meerdere opties bekeken. Uiteindelijk is in de bouw alles nader bepaald en naar de hand van de bewoners gezet.

0

 
Avonturentuin Focke, Stedum.
Als lid van dorpsbelangen vonden we dat er een uitwerking nodig was van open punten in de toekomstvisie van 2005: 'Stedum Straks'.
Één van de onderdelen die aadacht verdiende was het spelen voor de kinderen. Er was nog een stuk gras beschikbaar naast de brogstee. De Brogstee van de borg van Nittersum is samen met onderdelen van de omliggende openbare ruimte door landschapsbeheer hersteld en verfraaid. Er was geen budget om voor het openliggende grasstuk een invulling te maken. Ik heb toen het plan/idee voor een avonturentuin ontwikkeld en genoemd naar het romanfiguur 'Focke' uit de boeken van Martine Letterie. Met behulp van subsidie van het loket levende dorpen is hiervan een uitgewerkt plan van gemaakt door Jan van de Bospoort, landschapsarchitect.
0
00
 

28.09.2012 Opening Riekele Prinsstraat, Bedum.

De Riekeleprinsstraat is met de aanleg van een speelvoorziening geopend. Het project is genomineerd geweest voor de BNA-prijs noord en een zeer geslaagde woonomgeving geworden.
In dit project is door Wierden en Borgen aangestuurd op een totaalontwerp voor bebouwing en inrichting van de omgeving. Er is een mix van huur en koop beoogd, door de huidge markt is alles huur geworden. Er zijn een flink aantal verschillende woningen gemaakt en samen met inrichting levert dat een divers en rijke woonbuurt op. Door handvaing van bestaande grote bomen is het ook gelijk ingegroeid.

0

 

23.11.2011 - 22.02.2012 - 21.03.2012

Drie bijeenkomsten verzorgt door Bout Overes Advocaten. Onderwerpen waren het aanbestedingsrecht, contracteren in de bouw en de nieuwe DNR 2011.
Leuk om te ervaren dat wij als architecten natuurlijk gebruikers zijn van de wetgeving en daarin graag op zoek gaan naar de mogelijkheden. Maar dat voor een advocaat die wet slechts een basis is. Er is altijd discussie en die moet gevoerd worden. Het liefst met jurisprudentie tot gevolg.

 

Bezoek nieuwbouw De Klok, Assen.

Een enorm complex midden in Assen. Dat is de nieuwbouw van de Kolk. Een fascinerend gebouw in de traditie van de zwarte hond.

 

BNA bijeenkomst over ondernemen

Bijeenkomsten BNA over ondernemen als ZZP-er of freelancer. Hoe gaan we de markt benaderen als opdrachtgevers zekerheden zoeken. Die denken ze meer te kunnen vinden bij de grote bureau's.
Met name het gesprek met Tatjana Trzin heeft bij mij z'n sporen na gelaten. Zij zoekt bij elke opdracht een groep van adviseurs samen met de opdrachtgever. Dit is dus geen collectief maar kan bestaan uit voorkeuren van beide partijen die samen het project meerwaarde geven. Architect en opdrachtgever zijn samen leidend maar de architect heeft kennis van het spel.
Daarnaast heeft ze een groep mensen om zich heen die het klankbord kan zijn. Dit zijn veelal architecten die samenwerken onder de naam Anet.

 

Cursus bouwbesluit 2012

Er gaat weer het nodige veranderen. Bijblijven is een must.

 

Bezoek KLIMACENTER in Werlte.

Met het informatiepunt duurzaam bouwen Groningen is een groep afgereist naar Werlte. Behalve alle info binnen het gebouw was het gebouw zelf ook een laboratorium. De voormalige kazernehuisvesting is voorzien van verschillende gevelisolatie en afwerking. Via terminals zijn de waarden te monitoren en wordt er onderzoek gedaan.
Ook in het dak en vloer van de zolder zijn verschillende materialen gebruikt. Onder andere deze vloer van een halve meter dik bestaande uit kartonnen kokers met grasvulling.

 

Bezoek Wall House, Groningen

In het kader van het netwerk van de BNA hebben we een inspirerende rondleiding gehad in het Wall House in Groningen. Op dit moment in gebruik als mogelijke plek voor kunstenaars om te werken aan verdieping en inspiratie. Maar bovenal natuurlijk een gebouw waarin elke functie zijn eigen vorm heeft gekregen. Van buitenaf zichtbaar maar niet perse herkenbaar zijn het sculpturen die tot de verbeelding spreken. Binnenin is het wonen een verhaal van beleving. Uitzicht, introvertie en het ondervinden van het gebouw zijn me bij gebleven.
Bovenin heb ik het onderstaande filmpje geschoten.

Wall House Groningen

 

Bezoek Amsterdam electrisch

In het kader van het Zonnedak zijn Jeroen Niezen en ik bij Amsterdam Electrisch gaan kijken.

0

 

Workshop websites BNA

Een workshop over het optimaliseren en persoonlijk zichtbaar maken van bureauwebsites.
Jos Holtkamp van AIM bv bureau voor advies en interim management gaf de workshop. Jos is seniortrainer cultuursector en heeft voorafgaand aan de workshop de websites van de deelnemers zorgvuldig bekeken en van commentaar voorzien. Vervolgens is hij ingegaan op ‘personal branding’ van je website. Dat wil zeggen: dat je doormiddel van je website zichtbaar maakt waarin jij uniek en onderscheidend bent in de markt waartoe je opdrachtgevers behoren.

 

Bezoek psychogeriatrische woonvorm 'de Woldrank' aan de Wezellaan Winschoten

Al enige tijd is het wooncomplex voor psychogeriatrische patiënten in gebruik wat ik bij Martini Architecten heb ontworpen. Naar alle tevredenheid wonen hier mensen in drie groepen van acht bij elkaar. De opzet is anders dan bij andere woonvormen omdat hier gekozen is voor een scheiding tussen wonen en zorg. De wooneenheden hebben een woonkamer, slaapkamer en badkamer. En via een semi-prive voorruimte is er toegang tot de gezamenlijke woonkamers die centraal gelegen zijn. Speciaal voor deze doelgroep is er veel licht en huiselijkheid bedacht maar ook veel verschillende plekken zodat een ieder zich hier thuis kan voelen. Verder is er een dagbestedingsruimte die ook voor gezamenlijke bijeenkomsten gebruikt kan worden.
Vroeger stond op deze locatie een lagere school. De buurt wilde geen instelling er voor terughebben. Door een typologie van kleine huisjes te gebruiken is er aansluiting gevonden bij de buurt.

website de Woldrank, Oosterlengte

0

 
09.02.2011 Opening OBS de Nijenoert, Leek.

Vandaag is de school officieel in gebruik genomen. Na de gebruikelijke presentaties heb ik tevreden rond gelopen in een goed gemaakte en vooral zorgvuldig uitgedachte school. Bij Tromp Partners had ik de rol van projectarchitect in een team van 7 mensen van het architectenbureau uit Joure.

0

 
05.02.2011 Groninger Dorpendag.

Op deze bijeenkomst in Delfzijl georganiseerd door Vereniging Groninger Dorpen waren thema's rondom leefbaarheid op het platteland.
De presentatie van de scholenbouwmeester was een goede uitéénzetting van wat er speelt om basisscholen. Wat doet de demografische krimp en de krimpende budgetten voor de trent van schoolvergrotingen en leefbaarheid van dorpen. Gezond verstand en maatwerk is de insteek van de scholenbouwmeester. Ik kan me daar goed in vinden.
De presentatie van jeugdsoos de Eagle uit Warffum was bijzonder. Behalve dat de spreker het goed wist te verwoorden had hij ook echt wat te melden. Deze jeugdsoos heeft in haar jarenlange bestaan een verantwoordelijkheid en betrokkenheid opgebouwd. Ze hebben bovendien een eigen gebouw en krijgen amper financiële steun van de gemeente maar weten toch via acties een gezond beleid te voeren. >>>>

0

 
27.01.2011 UrbaDOT onderzoeksproject naar de toekomst van de bloemkoolwijk.

Op dit moment worden veel van de woonwijken uit de jaren ’60 (en ’70) gerestaureerd dan wel
geherstructureerd. Dat is een grote opgave. De woningbouw uit grofweg de periode 1970-1985
beslaat een voorraad van 1,5 miljoen woningen en zal naar verwachting in de toekomst ook onder
handen moeten worden genomen. Door nu al in te haken op deze verwachting wordt geprobeerd
kleinschalige oplossingen te verzinnen die grootschalig herstel voor dit segment moet gaan
voorkomen. In UrbaDOT wordt specifiek ingezoomd op de zogenoemde ‘bloemkoolwijken’.

BNA Onderzoek


 
20.01.2011 Demo Duurzame Dorpen.

Bijeenkomst geinitieerd door Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte, Hanzehogeschool.

Onderwerpen: Smart Energy Collective
en Duurzaam Hoogkerk
Demonstraties van een Grote kachel (50 kW) voor houtsnippers, spanen en pellets en een Pelletkachel van rond de 10 kW.
Thema workshops:
1. Hoe richten we een coöperatie op in het dorp?
2. Casus, hoe maak je pellets uit biomassa?
3. Hoe verwarmen we het hele dorp?

Kenniscentrum

0

 
20.10.2011 Workshop Waddesign in de Eemshaven.

Het onderwerp van de workshop is de toeristische ontwikkelingspotentie van de Waddenzee kust en
de Eemshaven: contradictie of synergie?
Doel van de workshop is om specifieke concepten en marktallianties te bedenken voor kusttoerisme,
met de Eemshaven als aanleiding, vanwege de veerverbinding met Borkum en Embden (tijdens het
toeristenseizoen 900 bezoekers per dag).

Kenniscentrum

00

 
Bezoek Stad van de Zon.

Stad van de Zon is geen doorsnee Vinex-locatie. De woningen zijn zeer divers en ontworpen door verschillende architecten.

Diverse woningen
Er is gewerkt met een eilandenstructuur en een boog, de zogenaamde Hemelboog, die uitkomt in het centrumgebied. Veel woonstraten zijn autovrij door gebruik te maken van parkeren in speciale binnengebiedjes, op achtererven of in parkeerkelders. De autovrije woonstraten worden ingericht met extra veel groen, speciale bestrating of speelvoorzieningen.

Zon als inspiratiebron
Inspiratiebron bij zowel de verkaveling als de architectuur van de woningen is de zon. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van zonne-energie. Tachtig procent van het centrale deel in Stad van de Zon (het Carré) is noord-zuid georiënteerd.

Stad van de zon

0