Opening Riekele Prinsstraat, Bedum.

De Riekeleprinsstraat is met de aanleg van een speelvoorziening geopend. Het project is genomineerd geweest voor de BNA-prijs noord en een zeer geslaagde woonomgeving geworden.
In dit project is door Wierden en Borgen aangestuurd op een totaalontwerp voor bebouwing en inrichting van de omgeving. Er is een mix van huur en koop beoogd, door de huidge markt is alles huur geworden. Er zijn een flink aantal verschillende woningen gemaakt en samen met inrichting levert dat een divers en rijke woonbuurt op. Door handvaing van bestaande grote bomen is het ook gelijk ingegroeid.

0

 

Bijscholing juridisch

Drie bijeenkomsten verzorgt door Bout Overes Advocaten. Onderwerpen waren het aanbestedingsrecht, contracteren in de bouw en de nieuwe DNR 2011.
Leuk om te ervaren dat wij als architecten natuurlijk gebruikers zijn van de wetgeving en daarin graag op zoek gaan naar de mogelijkheden. Maar dat voor een advocaat die wet slechts een basis is. Er is altijd discussie en die moet gevoerd worden. Het liefst met jurisprudentie tot gevolg.

 

Bezoek nieuwbouw De Klok, Assen.

Een enorm complex midden in Assen. Dat is de nieuwbouw van de Kolk. Wel een fascinerend gebouw in de traditie van de zwarte hond.

 

13.10.2011 - 01.11.2011 - 07.12.2011

Bijeenkomsten BNA over ondernemen als ZZP-er of freelancer. Hoe gaan we de markt benaderen als opdrachtgevers zekerheden zoeken. Die denken ze meer te kunnen vinden bij de grote bureau's.
Met name het gesprek met Tatjana Trzin heeft bij mij z'n sporen na gelaten. Zij zoekt bij elke opdracht een groep van adviseurs samen met de opdrachtgever. Dit is dus geen collectief maar kan bestaan uit voorkeuren van beide partijen die samen het project meerwaarde geven. Architect en opdrachtgever zijn samen leidend maar de architect heeft kennis van het spel.
Daarnaast heeft ze een groep mensen om zich heen die het klankbord kan zijn. Dit zijn veelal architecten die samenwerken onder de naam Anet.

 

Cursus bouwbesluit 2012

Er gaat weer het nodige veranderen. Bijblijven is een must.

 

Bezoek KLIMACENTER in Werlte.

Met het informatiepunt duurzaam bouwen Groningen is een groep afgereist naar Werlte. Behalve alle info binnen het gebouw was het gebouw zelf ook een laboratorium. De voormalige kazernehuisvesting is voorzien van verschillende gevelisolatie en afwerking. Via terminals zijn de waarden te monitoren en wordt er onderzoek gedaan.
Ook in het dak en vloer van de zolder zijn verschillende materialen gebruikt. Onder andere deze vloer van een halve meter dik bestaande uit kartonnen kokers met grasvulling.

 

Bezoek Wall House, Groningen

In het kader van het netwerk van de BNA hebben we een inspirerende rondleiding gehad in het Wall House in Groningen. Op dit moment in gebruik als mogelijke plek voor kunstenaars om te werken aan verdieping en inspiratie. Maar bovenal natuurlijk een gebouw waarin elke functie zijn eigen vorm heeft gekregen. Van buitenaf zichtbaar maar niet perse herkenbaar zijn het sculpturen die tot de verbeelding spreken. Binnenin is het wonen een verhaal van beleving. Uitzicht, introvertie en het ondervinden van het gebouw zijn me bij gebleven.
Bovenin heb ik het onderstaande filmpje geschoten.

Wall House Groningen

 

Dag van de architectuur.

Thema 2011: 'Zelfverzonnen'

Tijdens de Dag van de Architectuur krijgt het publiek de kans om architectuur te beleven. Talrijke gebouwen door heel Nederland die normaal gesproken niet toegankelijk zijn, zijn in het weekend van 25 en 26 juni 2011 te bezoeken.


 

Bezoek Amsterdam electrisch en tentoonstelling in Nemo.

In het kader van het Zonnedak zijn Jeroen Niezen en ik met twee studenten bij Amsterdam Electrisch gaan kijken.

0

 

Workshop websites BNA

Een workshop over het optimaliseren en persoonlijk zichtbaar maken van bureauwebsites.
Jos Holtkamp van AIM bv bureau voor advies en interim management gaf de workshop. Jos is seniortrainer cultuursector en heeft voorafgaand aan de workshop de websites van de deelnemers zorgvuldig bekeken en van commentaar voorzien. Vervolgens is hij ingegaan op ‘personal branding’ van je website. Dat wil zeggen: dat je doormiddel van je website zichtbaar maakt waarin jij uniek en onderscheidend bent in de markt waartoe je opdrachtgevers behoren.

 

Bezoek psychogeriatrische woonvorm 'de Woldrank' aan de Wezellaan Winschoten

Al enige tijd is het wooncomplex voor psychogeriatrische patiënten in gebruik wat ik bij Martini Architecten heb ontworpen. Naar alle tevredenheid wonen hier mensen in drie groepen van acht bij elkaar. De opzet is anders dan bij andere woonvormen omdat hier gekozen is voor een scheiding tussen wonen en zorg. De wooneenheden hebben een woonkamer, slaapkamer en badkamer. En via een semi-prive voorruimte is er toegang tot de gezamenlijke woonkamers die centraal gelegen zijn. Speciaal voor deze doelgroep is er veel licht en huiselijkheid bedacht maar ook veel verschillende plekken zodat een ieder zich hier thuis kan voelen. Verder is er een dagbestedingsruimte die ook voor gezamenlijke bijeenkomsten gebruikt kan worden.
Vroeger stond op deze locatie een lagere school. De buurt wilde geen instelling er voor terughebben. Door een typologie van kleine huisjes te gebruiken is er aansluiting gevonden bij de buurt.

website de Woldrank, Oosterlengte

0

 

Cursus Meer Met Minder

Het idee achter meer met minder is het inschakelen van een netwerk van kennis en leveranciers ten gunste van energiebesparende maatregelen.

 

Wonen & Co

Aanwezig in de stand van IPdubo voor adviezen over duurzaam (ver)bouwen. Donderdag t/m zondag van 14.00 tot 18.00 aanwezig.

 
Debat Groninger Woonkwaliteit.

In dit debat werd de kwaliteit en kwantiteit van de woningproductie in de stad Groningen van de afgelopen 4 jaar besproken. De conclusies was al snel dat het wel goed zat met deze periode. Genoeg productie en opvallend veel kwaliteit. Met name de projecten die tot stand gekomen zijn met het Collectief Opdrachtgeverschap sprongen er goed uit.
Minder positief waren de aanwezigen over de toekomst. De woningbouwverenigingen zijn verantwoordelijk voor groot deel van de productie. Echter door allerlei aangekondigde maatregelen is de toekomst onzeker. De ingrepen in het stelsel brengen de productie per 2014 tot stilstand. Er wordt gebroed op tegenmaatregelen.
Zie verder bij platform GRAS.

 
Opening OBS de Nijenoert, Leek.

Vandaag is de school officieel in gebruik genomen. Na de gebruikelijke presentaties heb ik tevreden rond gelopen in een goed gemaakte en vooral zorgvuldig uitgedachte school. Bij Tromp Partners had ik de rol van projectarchitect in een team van 7 mensen van het architectenbureau uit Joure.

0

 
Groninger Dorpendag.

Op deze bijeenkomst in Delfzijl georganiseerd door Vereniging Groninger Dorpen waren thema's rondom leefbaarheid op het platteland.
De presentatie van de scholenbouwmeester was een goede uitéénzetting van wat er speelt om basisscholen. Wat doet de demografische krimp en de krimpende budgetten voor de trent van schoolvergrotingen en leefbaarheid van dorpen. Gezond verstand en maatwerk is de insteek van de scholenbouwmeester. Ik kan me daar goed in vinden.
De presentatie van jeugdsoos de Eagle uit Warffum was bijzonder. Behalve dat de spreker het goed wist te verwoorden had hij ook echt wat te melden. Deze jeugdsoos heeft in haar jarenlange bestaan een verantwoordelijkheid en betrokkenheid opgebouwd. Ze hebben bovendien een eigen gebouw en krijgen amper financiële steun van de gemeente maar weten toch via acties een gezond beleid te voeren. >>>>

0

 
UrbaDOT onderzoeksproject naar de toekomst van de bloemkoolwijk.

Op dit moment worden veel van de woonwijken uit de jaren ’60 (en ’70) gerestaureerd dan wel
geherstructureerd. Dat is een grote opgave. De woningbouw uit grofweg de periode 1970-1985
beslaat een voorraad van 1,5 miljoen woningen en zal naar verwachting in de toekomst ook onder
handen moeten worden genomen. Door nu al in te haken op deze verwachting wordt geprobeerd
kleinschalige oplossingen te verzinnen die grootschalig herstel voor dit segment moet gaan
voorkomen. In UrbaDOT wordt specifiek ingezoomd op de zogenoemde ‘bloemkoolwijken’.

BNA Onderzoek


 
Demo Duurzame Dorpen.

Bijeenkomst geinitieerd door Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte, Hanzehogeschool.

Onderwerpen: Smart Energy Collective
en Duurzaam Hoogkerk
Demonstraties van een Grote kachel (50 kW) voor houtsnippers, spanen en pellets en een Pelletkachel van rond de 10 kW.
Thema workshops:
1. Hoe richten we een coöperatie op in het dorp?
2. Casus, hoe maak je pellets uit biomassa?
3. Hoe verwarmen we het hele dorp?

Kenniscentrum

0

 
Bijeenkomst vergunningsvrij bouwen.

Met de komst van de Wabo worden meer bouwwerken dan voorheen vergunningsvrij. Tijdens de bijeenkomst kregen we tekst en uitleg van Wico Ankersmit, productgroepmanager Omgeving bij VIA-Adviseurs.

• Wettelijk kader in de praktijk: wanneer en wat is vergunningsvrij
• Nieuwe begripsbepalingen: o.a. achtererfgebied en bijbehorend bouwwerk
• Vergunningsvrij is niet regelvrij: wat zijn de risico’s

Bij vergunningsvrij denkt u uiteraard aan uitbouwen en dakkapellen op bedrijfspanden en woningen. Maar denkt u ook eens aan vergunningaanvragen op nieuwbouw seriematige woningen waarbij optionele koperskeuzen niet in de aanvraag hoeven te worden meegenomen.

Wilt u weten of u ook vergunningsvrij kunt bouwen? Neem dan vrijblijvend contact op.
Of kijk zelf op: Omgevingsvergunning


 
Workshop Waddesign in de Eemshaven.

Het onderwerp van de workshop is de toeristische ontwikkelingspotentie van de Waddenzee kust en
de Eemshaven: contradictie of synergie?
Doel van de workshop is om specifieke concepten en marktallianties te bedenken voor kusttoerisme,
met de Eemshaven als aanleiding, vanwege de veerverbinding met Borkum en Embden (tijdens het
toeristenseizoen 900 bezoekers per dag).

Kenniscentrum

00

 
Interactieve lezing over Onderhandelen.

De training werd gegeven door Tibert van Dijk van Gift coaching, training en advies uit Amsterdam.

Onderhandelen is een bijzondere communicatieve vaardigheid die veel bewustzijn en techniek vraagt van de onderhandelaar. Kenmerk van de onderhandelingsituatie is de combinatie van gezamenlijke en tegengestelde belangen. Onderhandelen vraagt ook veel creativiteit van de onderhandelaar om oplossingen te bedenken voor een vastgelopen situatie. Hiervoor moet je vaak het issue in een groter kader kunnen plaatsen.

 
Bezoek Stad van de Zon met IPDUBO.

Stad van de Zon is geen doorsnee Vinex-locatie. De woningen zijn zeer divers en ontworpen door verschillende architecten.

Diverse woningen
Er is gewerkt met een eilandenstructuur en een boog, de zogenaamde Hemelboog, die uitkomt in het centrumgebied. Veel woonstraten zijn autovrij door gebruik te maken van parkeren in speciale binnengebiedjes, op achtererven of in parkeerkelders. De autovrije woonstraten worden ingericht met extra veel groen, speciale bestrating of speelvoorzieningen.

Zon als inspiratiebron
Inspiratiebron bij zowel de verkaveling als de architectuur van de woningen is de zon. Er wordt optimaal gebruikgemaakt van zonne-energie. Tachtig procent van het centrale deel in Stad van de Zon (het Carré) is noord-zuid georiënteerd.

Stad van de zon

0

 
 
 
 
Dakopbouw de Hunze, Groningen.
Voor een particuliere opdrachtgever heb ik een dakopbouw ontworpen voor een woning in de Hunze, Groningen. Start uitvoering voorjaar 2012.

0
 
Verbouwplan, Adorp.

Dit verbouwplan voor een oud pand in Adorp laat goed zien wat onze bestaande woningvoorraad aan mogelijkheden heeft voor nieuwe bewoning.
In de bestaande situatie was er sprake van een woonhuis met meerdere schuurruimten. De nieuwe indeling maakt bewoning van het hele pand mogelijk inclusief meerdere slaapkamers op de verdieping.
Start uitvoering januari 2012.

00

 
Verbouwplan, Groningen Zuid.
Voor gezin met jonge kinderen is dit huis verbouwd. De opdrachtgever heeft zelf de regie gevoerd en een aantal verschillende uitvoerders en adviseurs aan het werk gehad. Hoewel mijn aandeel bescheiden was, zijn mijn tekeningen zijn leidraad geweest voor de verbouwing. Start uitvoering sept 2011.

0
 
Indelingsvoorstellen verdieping, Coevorden.
Deze opdrachtgever had een woning gekocht die flinke aadacht verdiende. Bij de verdiepingsindeling werd mijn hulp ingeroepen waarna ik een drietal voorstellen tekende die allen rekening houden met de bestaande kapconstructie.
Uitvoering in eigen beheer zomer 2011.

00
 
Verbouwingsidee boerderij, Diever.
Al voor dat deze opdrachtgever de sleutel kreeg was hij zeer gedreven om een ingrijpende verbouwing te gaan doen en zich daar goed op voor te bereiden.
Het betreft een woning met schuur voor koeien onder één dak en met een tussendeel.
Ik heb met een simpele tekening en een luisterend oor weergegeven wat mogelijk was en passend bij het huis en de woonwens. Uitvoering vanaf sept 2011.

00
 
Informatiebord, Stedum.
In opdracht van de vereniging Dorpsbelangen Stedum is een informatiebord vervaardigd. Op dit bord staat de plattegrond van Stedum, informatie over plekken en voorzieningen en een topografische omgevingskaart.

Voor de kaart is gebruik gemaakt van een maatvaste onderlegger die volledig is opgewerkt. Hierdoor wordt zichtbaar gemaakt hoe de ruimtelijke werking is van Stedum, hoe de bomen hier aan bijdragen en wat de hierarchie is in het stratenverloop.

Wilt u voor uw dorp ook zo'n kaart, informeer naar de mogelijkheden.

00
 
Verbouw appartement, Berlijn.
Voor Maaike van de Pijpekamp heb ik een voorstel getekend voor de verbouw van haar, in de nabije toekomst, verhuurbare appartement in Berlijn.

Helaas zat een locatiebezoek niet in het budget. Alles is van foto's en enkele maten uitgezocht.
Uitvoering vanaf herfst 2011.
Voor boekingen zie hier.

0
 
Ontwerp dorpstuin de Heemen, Stedum.
Op het weiland achter de activiteitenvoorziening van de Heemen is inmiddels een dorpstuin/moestuin in aanleg. Een groep mensen uit het dorp heeft zich ingezet om dit in een korte tijd gerealiseerd te krijgen.
Om alle ideeën die er waren bij elkaar te brengen heb ik een ontwerptekeninge gemaakt die als leidraad is gebruikt voor de aanleg van de tuin.
Inmiddels is alle informatie beschikbaar via: moestuindeheemen.wikispaces.com

00
 
Zorglocatie de Heemen, Stedum.
Boerderij de Heemen zet een zorglocatie en activiteitenvoorziening voor het dorp op. Zowel begeleid werken als kinderactiviteiten worden mogelijk.
Daartoe wordt het huisje naast de boerderij verbouwd en geschikt gemaakt voor kleine bijeenkomsten en begeleiding van werk. Van het bestaande huisje blijft het karakter behouden. Intern wordt het nodige verbouwd en daartoe komen er in de zijgevels enkele nieuwe openingen bij. De garage wordt uitgebreid en omgebouwd tot extra activiteitenruimte. Daarnaast komt er een inrichting voor de tuin met een dierenweide en een dorpstuin.
Uitvoering 2011-2012 in eigen beheer.

00
 
Zonne-energie.
Samen met Jeroen Niezen van Asopos Consult ben ik bezig met een studie naar de mogelijkheid om de toepassing van PV-elementen te combineren met electrische mobiliteit. Vanuit een duurzame overtuiging onderzoeken we haalbaarheid voor een onderneming. Hiertoe ontwikkelen we een ondernemersplan met een technische inhoudelijke onderbouwing. Er zijn contacten gelegd met overheden, instanties en andere bedrijven. We hebben Het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool en het NEND aan de Hogeschool Leeuwarden bereidt gevonden onderzoek te doen dat zowel theoretische als empirische grondslag zal gaan geven aan het project.

0
 
Duurzame jongerenhuisvesting op het platteland.

Hoe combineer je nu krimp, jongerenhuisvesting, leefbaarheid en duurzaamheid tot een concept met meerwaarde?
Daartoe ontwikkel ik een concept om jongeren een plek te geven in dorpen. Te vaak is er geen huurwoning of is die van tijdelijke aard. Door de belangen van jongeren, gemeente, verhuurder en lokale bedrijven bij elkaar te brengen is het mogelijk voor deze doelgroep woningen te realiseren.


 
Ontwerp ontmoetingsplek Stedum.

Aan de haven in Stedum wordt een bestaande zitplek opgewaardeerd tot ontmoetingsplek. Boven de tafel en banken komt een afdak. Dit is vormgegeven als een soort groot blad die groeit uit de paraplu-vormige bomenrij die daar nu aanwezig is.
Het initiatief is ontstaan uit de Burendag van 2010. Dankzij de inspanningen van buurman-buurman en buurman is het object inmiddels gerealiseerd.


00

 
Verbouwingsstudie voor een woning te Huizinge.

Voor een particulier is onderzocht hoe een deel van het huis doelmatiger kan worden. Er zijn drie varianten gemaakt die laten zien wat mogelijk is met de wensen voor een badkamer, logeerkamer, relatie met de tuin en een grotere keuken. De mogelijke indelingen zijn beperkt door een zeer geringe vrije hoogte vanwege een kap met een goot op 80cm hoogte.

0000

 
Verzorgen bouwaanvraag woning Hoogezand.

In opdracht van het Noordelijk Klusteam zijn de uitgangspunten van hun opdrachtgever vertaald in een uitgewerkte bouwvergunning.

000

 
Ontwerp en ideeën voor een particulier in Stedum.

In het schuurdeel van de woning van deze familie was reeds een bijkeuken en atelier gemaakt. Om de schuurruimtegoed te gaan benutten is het atelier aangepast en daar een woonruimte en slaapentresol aantoegevoegd. Om dit mogelijk te maken is het dak geïsoleerd, de constructie hersteld en met pannen bedekt. Er zijn tuindeuren en goedgeplaatste dakramen toegevoeg voor een geweldige lichtinval. Belangrijk element in de ruimte is de trap. We hebben samen meerdere opties bekeken. Uiteindelijk is in de bouw alles nader bepaald en naar de hand van de bewoners gezet.

0

 
Avonturentuin Focke, Stedum.
Als lid van dorpsbelangen vonden we dat er een uitwerking nodig was van open punten in de toekomstvisie van 2005: 'Stedum Straks'.
Één van de onderdelen die aadacht verdiende was het spelen voor de kinderen. Er was nog een stuk gras beschikbaar naast de brogstee. De Brogstee van de borg van Nittersum is samen met onderdelen van de omliggende openbare ruimte door landschapsbeheer hersteld en verfraaid. Er was geen budget om voor het openliggende grasstuk een invulling te maken. Ik heb toen het plan/idee voor een avonturentuin ontwikkeld en genoemd naar het romanfiguur 'Focke' uit de boeken van Martine Letterie. Met behulp van subsidie van het loket levende dorpen is hiervan een uitgewerkt plan van gemaakt door Jan van de Bospoort, landschapsarchitect.

0 0 0