Uitbreiding van Heemskerckschool Hoogezand
Gemeente Hoogezand
TROMP PARTNERS ARCHITECTEN
Bij de van Heemskerckschool was er enerzijds ruimtetekort en anderzijds een wens om didactisch van koers te veranderen. Het eerste zat bovendien het tweede behoorlijk in de weg. De directeur heeft ons verwoord hoe het adaptieve en ontwikkelingsgericht onderwijs er wat hem betreft uit zou moeten zien. Daarnaast waren er programmawensen voor andere personeelsruimten en een extra lokaal.
In het onderwijs wordt vaak in oplossingen gedacht. De oplossing was hier echter lastig. Zeker gezien het budget. Uitbouwen en verbouwen moest beperkt worden. Door een interne verhuizing voor te stellen aangevuld met enkele interne ingrepen en beperkte nieuwbouw voor een lokaal en personeelsruimten werd in één keer alles opgelost. Hierbij is het verbeelden van het didactische concept leidraad geweest. Maar zijn door slimmigheden nog wat plus-elementen toegevoegd. Een extra entree bijvoorbeeld waardoor een BSO mogelijk wordt en de rest van de school af te sluiten is. Maar ook een aparte speelhoek voor de onderbouw waardoor dit spelen geen claim meer legde op het gebruik van de gemeenschapsruimte.