DUURZAAM BOUWEN, IS DAT MODE?

Als architect ben ik al heel lang bezig om verantwoord bezig te zijn met onze omgeving en zijn grondstoffen. Er komen gelukkig steeds meer toepassingen beschikbaar waardoor het ook mogelijk is te laten zien wat er echt kan.

Ik sta een integrale benadering voor. Het is niet de bedoeling door hier en daar wat aan te passen en daarmee aan de minimum eisen te kunnen voldoen. De samenhang tussen gebruik, vormgeving en materialisering is per definitie het terrein van de architect. Hij kan hierin de afwegingen maken die zorgen dat een project, intelligent duurzamer wordt.

LEVERT DUURZAAMHEID GELD OP OF KOST HET ALLEEN MAAR GELD?


Duurzaam bouwen is investeren in de toekomst. Een huis kopen of bouwen levert ook niet direct geld op: op termijn is het opbouw van kapitaal. Met duurzaam bouwen is het net zo. Je investeert nu in bijvoorbeeld energiemaatregelen. De energielasten zijn dan direct lager maar er is een terugverdientijd. Er is echter wel direct winst voor het milieu!

Kiezen voor materialen die minder belastend zijn voor het milieu hebben hetzelfde effect. Maar de afwegingen qua opbrengst liggen hier anders. Er zijn overwegingen te maken op het gebied van onderhoud, levensduur en uiterlijk. Maar afval wordt een steeds groter probleem. De levensduur van een gebouw maakt dat je in de toekomst moet kijken. Het is niet onwaarschijnlijk dat op termijn het afbreken van een huis zeer kostbaar wordt wanneer er veel niet te hergebruiken materialen in zitten.


RUIMTELIJK KADER.

Nog te vaak zijn ruimtelijke kaders niet geschikt om duurzaam te ontwikkelen. Er zijn materialen voorgeschreven, er is een oriëntatie vastgelegd, en grondopbrengsten moeten de politiek draaiende houden. Wilt u graag duurzaam bouwen? Kijk dan of de locatie u niet beperkt hierin.


ONDERWIJS.

De ambities bij de gebruikers en eigenaren van onderwijsgebouwen zijn groot als het om duurzaam bouwen gaat. Het idee leeft. Voor de één betekent het: "alles wat je kan doen voor een beter binnenklimaat is geweldig", voor de ander: "als we hiermee de exploitatielast kunnen verminderen zou dan alleen maar winst zijn".
Vanuit het ontwerpproces gezien gaat vervolgens de verkeerde kant op als er wordt onderhandeld over de budgetten zonder te kijken naar de inhoud. 70% Van de benodigde maatregelen nemen kan uitdraaien op, weliswaar beoogde maar toch slechts cosmetische winst.
Duurzaam bouwen moet daarom intergraal onderdeel worden van het ontwikkelproces. Dat daarvoor beperkte budgetten beschikbaar zijn zal niet niemand vreemd vinden. Maar die kunnen dan wel voor 100% worden ingezet.


WONEN.

Bent u particulier of professional. Huurt u of verkoopt u woningen? Er zijn veel verschillen te vinden.
Bij het toepassen van duurzaam bouwen voor de woningbouw is het dan ook belangrijkte weten, voor mij als architect, welke 'pet' u op heeft. Een particulier kan veel geld over hebben voor het milieu, een andere particulier wil alleen maar investeren als het geld oplevert.
Een woningbouwvereniging kijkt over langere termijnen. De interesses liggen daar in portefeuille opbouwen; terugverdienen en restwaarde; onderhoud en mogelijke opbrengst bij verkoop op langere termijn. De projectontwikkelaar zal zijn ambities veel sneller willen omzetten in opbrengsten.Het is mijn ambitie als architect om al deze aspecten te wegen en hoog te houden. Het is als jongleren met veel ballen: het is alleen geslaagd als ze allemaal in de lucht blijven.